Pieter De Cock

Merxperimenteren laat jongeren hun talenten ontdekken (HLN)

CD&V Merksem wilt een nieuw project realiseren om jongeren meer kansen te geven in hun vrijetijdsbesteding. Pieter De Cock, actieve jongere en de nummer 2 van CD&V Merksem: “Zoveel jongeren willen graag iets doen, hun tanden ergens inzetten, een hobby uitbouwen, maar worden tegengehouden door een gebrek aan flexibiliteit. Jongeren worden steeds minder aangesproken door de bestaande systemen met lidmaatschappen van een jaar. Er zou meer ruimte moeten aangeboden moeten worden zodat om te kunnen proeven van de verschillende mogelijkheden op vlak van sport-, cultuur- en jongerenactiviteiten. Experimenteren op cultureel en sportief vlak in Merksem, oftewel Merxperimenteren.

Partijsecretariaat

Met het Merxperimenteren programma neemt het district een grotere rol in het faciliteren van de cultuurbeleving in Merksem. “We hebben zoveel ruimte die niet benut wordt op de moment, denk maar aan de overvloed aan lege winkels op de Bredabaan, en aan het kasteel van het Runcvoortpark of de Parkvilla in het Gemeentepark. Ruimtes die tijdelijk leegstaan kunnen nog steeds een interessante invulling krijgen” Zegt Pieter De Cock. “Tegelijk is er een gebrek aan ruimte voor sporters, kunstenaars en artiesten om hun ding te kunnen doen. Wij willen een beleid uitbouwen waarin culturele pop-ups een grote plaats krijgen, waar artiesten enkele weken lang een ruimte ter beschikking kunnen krijgen. Daar staat tegenover dat ze gratis initiatiecursussen en workshops geven in hun vakgebied aan alle geïnteresseerde inwoners van ons district.”

Om deze boodschap kracht bij te zetten en zelf het goede voorbeeld te geven, installeerde CD&V Merksem een tijdelijk partijsecretariaat aan de Bredabaan nummer 446. De ruimte werd onmiddellijk gebruikt als kunstatelier door kunstenares Avdia Avrumutoae, die met de verkiezingen ook terug te vinden is op de 13e plek voor CD&V Merksem. Avrumutoae maakte enkele kunstwerken die terug te vinden zijn in de etalage van het secretariaat. “Door de leegstaande ruimte te gebruiken als pop up kunstatelier, had ik ruimte om enkele leuke werken te creëren. Er zijn heel wat mensen die bleven staan en kwamen vragen wat er gebeurde, dat is ook fijn als kunstenares om aangesproken te worden tijdens het werk. Als alles loopt volgens plan, geef ik hier in de komende weken enkele gratis workshops voor mensen die creatief aan de slag willen.”

Kunstenares Avdia aan het werk in de etalage van het partijsecretariaat
Workshops & initiaties

Koen De Cock, lijstduwer voor CD&V Merksem, ziet in dit project veel kansen om vraag en aanbod in vrijetijdsbesteding dichter bij elkaar te brengen: “Er is zoveel te beleven in ons district op cultureel en sportief vlak, dat was verleden week nog maar eens te merken tijdens de Merksemse kunstroute << De Rode Draad >>. Ons doel is het culturele en sportieve aanbod flexibeler te maken met bijvoorbeeld workshops, maar ook om al die mogelijkheden beter in kaart te brengen.” In zijn periode als Merksems schepen van cultuur zette Koen De Cock al sterk in op workshops. Deze werden gegeven door het cultureel en jeugdcentrum, een tendens die vandaag minder te zien is. Nochtans vormden deze introductiecursussen  en workshops de ideale manier om recreatieve, culturele en sportinitiatieven onder de aandacht te brengen. “Met vrijblijvende open sessies worden jongeren gestimuleerd om dingen te proberen, waar ze er ook makkelijk mee kunnen stoppen als het hen toch niet zou aanspreken. Als blijkt dat ze toch hun passie hebben gevonden, kunnen ze aansluiten bij de reguliere werking van de vereniging, al dan niet op jaarbasis. Ons Merxperimenteren wilt deze drempels dus drastisch verlagen.

Lees meer op de site van Het Laatste Nieuws.

Verslag in Het Laatste Nieuws
Merxperimenteren laat jongeren hun talenten ontdekken (HLN)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
%d bloggers liken dit: