Pieter De Cock

Uitbreiding zone 30 in Merksem – Graag meer dan gewoon bordjes

In het district Merksem worden enkele zone 30’s uitgebreid en een nieuwe zone 30 geïnstalleerd. Een goede maatregel, want deze snelheidsverlaging situeert zich in woonwijken. Daar moet veiligheid primeren. Auto’s die er niet moeten zijn, doorgaand verkeer, moeten geweerd worden. Zo worden de wijken veiliger en aangenamer om te wonen. Maar een zone 30 moet niet gecreëerd worden door bordjes te hangen.

Overal is te merken dat er te snel wordt gereden in straten die zich niet lenen tot een vertraagde snelheid. In Antwerpen ligt de gemiddelde snelheid in een zone 30 op 44km per uur. De uitbreiding van de zone 30 is een goede zaak, maar graag “infrastructurele boter bij de vis”.

De laatste jaren zijn er in Merksem reeds enkele zone 30’s bijgekomen. Maar veel mensen weten echter niet dat de snelheid verlaagd werd tot 30 km/u, omdat er al te vaak gewoon verkeersborden worden opgehangen. That’s it. Een goede omvorming van een snelheidsregime werkt echter niet door het simpel ophangen van bordjes. Zolang de straat zich leent tot de snelheid die voordien gangbaar was, ontstaat geen mentaliteitswijziging.

Jong CD&V Flitsmarathon

Een perfect voorbeeld hiervan is de Sint-Bartholomeusstraat ter hoogte van het districtshuis. Nog steeds breed, recht en enkele honderden meters lang zonder enig obstakel. Deze straat leent zich niet tot 30 km/u, ook al is dit officieel het snelheidsregime. Eenzelfde situatie in de Gildestraat, waar veel mensen het gaspedaal stevig durven indrukken om het groen licht te halen aan de Groenendaallaan. Jong CD&V Merksem ging zelf eens op flitsronde en haalde geen mooie resultaten. Maar liefst 1/5 reed te snel tijdens onze korte controle actie.

Conclusie van dit verhaal: we willen graag meer gebieden met een snelheidsregime van 30km per uur. Maar deze mogen niet zomaar tussen de soep en patatten geïmplementeerd worden. Infrastructurele maatregelen zijn noodzakelijk, anders is deze aanpassing een maat voor niets. Dat er beloftes komen om deze aanpassingen te doen, is al een eerste stap. Maar het mag geenszins enkel bij beloftes blijven.

Deze aanpassingen moeten zich ook niet beperken tot saaie en ergerlijke verkeersremmers. In Schoten zijn veel straten te vinden waar grote bloembaken verhinderen dat auto’s lange rechte stukken hebben waar het gaspedaal ingedrukt kan worden. Naast een slalombeweging met lagere snelheid, brengen deze ook dat welkome extra groen in de straat en een extra veiligheidsmaatregel voor fietsers die wel langs deze bloembakken kunnen passeren. Als je het mij vraag: een win win voor iedereen.

Uitbreiding zone 30 in Merksem – Graag meer dan gewoon bordjes

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven
%d bloggers liken dit: