Vlaams parlement

Sinds 1 maart 2017 ben ik aan de slag in het Vlaams parlement en de Belgische Senaat als politiek of persoonlijk medewerker. Binnen deze functie houd ik me vooral bezig met mobiliteitsdossiers en Antwerpse thema’s. Verder staan ook de onderwerpen cultuur, jeugd, de strijd tegen radicalisering, gelijke kansen en mensenrechten op de agenda.

Als persoonlijk medewerker werk ik specifiek voor Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer. Samen vormen we een heel goed rijdende tandem met een brede waaier aan thema’s en bekommernissen. Het leuke aan deze samenwerking is dat we allebei jonge kerels uit Antwerpen zijn en er enorm veel wederzijds vertrouwen is. In de mobiliteitsdossiers krijg ik veel ruimte om mijn gang te gaan, waar ik me met veel enthousiasme op toespits.

#TeamOrry

Politiek voor dummies

Eén van de meest aangename aspecten aan werken in de politiek, is de kans om hier uitleg over te geven aan jongeren. Heel wat scholen komen langs in het parlement en/of de senaat, schooldebatten worden jaarlijks gehouden, … . Hier mee de schouders onder zetten en aan deze debatten deelnemen is ongelooflijk leerrijk, maar ook motiverend.

Politieke dag van het KAT Mortsel

Dossiers in het parlement

Enkele dossiers die ik uit het parlement opvolg:

  • Toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Er wordt te weinig geïnvesteerd in toegankelijke infrastructuur. Haltes en perrons zijn zelden bereikbaar voor iedereen. Kijk alleen al naar de Antwerpse premetrostations. De meeste haltes hebben geen lift, maar zelden ook een roltrap in beide richtingen. Mensen met een beperking, ouders met een kinderwagen, ouderen, … kunnen enkel gebruik maken van het openbaar vervoer indien iemand hen de trap op/af helpt. In een stad als de onze is dit schrijnend en onaanvaardbaar. Maar het is slechts een symptoom van een breder toegankelijkheidsprobleem van ons openbaar vervoer. Hierin zullen Orry en ik ons blijvend inzetten.
  • De werken van Oosterweel komen er aan, deze zijn een kans om de Antwerpse Ring verder te ontlasten. Een enorm belangrijk thema voor Antwerpen dus, maar ook voor mijn eigen Merksem. Zowel in de opvolging in het Vlaamse Parlement, als in de participatieve projecten voor de overkapping ben ik met dit dossier bezig. Zo probeerde ik in de antennegroep van de Ringbouwers in het segment Noord, dus de overkapping tussen Merksem en de Luchtbal, mee de belangen van Merksem en Antwerpen te bewaken

Uiteraard zijn er veel meer projecten dan deze. Ook over allerhande Merksemse zaken worden parlementaire vragen gesteld (bijvoorbeeld over buslijn 650, de trams op tramlijnen 2 en 3, de fietsersbrug van de IJzerlaan, … . Een overzicht van de parlementaire initiatieven, tussenkomsten en vragen vind je hier terug op de site van het Vlaamse parlement.

Schuiven naar boven