Merksem

Eens een stroboer, altijd een stroboer. Misschien vindt niet iedereen Merksem het meest sexy district in Antwerpen, maar het is er wel thuiskomen. Om deze reden wil ik graag de belangen van mijn district en de Stroboeren mee verdedigen. Van 2019-2022 had ik het voorrecht om dit te doen als één van de vertegenwoordigers in de Merksemse districtsraad. In 2022 kwam de mooie kans om een stapje hoger op de ladder te klimmen en raadslid te worden op stedelijk niveau binnen het OCMW. Jammer genoeg was dit mandaat niet verenigbaar met de functie van districtsraadslid. Hierdoor verliet ik met spijt in het hart de Merksemse districtsraad, waar Peter Platteau als mijn opvolger de goede gang van zaken in het district verder opvolgt.

Een district, wasda?

De 45.000 Merksemnaars kiezen hun districtsraad tegelijk met de gemeenteraad. In ons district is er een districtsraad met 25 rechtstreeks verkozen districtsraadsleden uit verschillende partijen. Zij komen maandelijks samen in het districtshuis over een hoop lokale thema’s. Bijvoorbeeld burgerlijke stand, straten/pleinen, jeugdwerk, parken/groenaanplantingen, feestelijkheden, markten/foren, cultuur-, jeugd-, sport- en seniorenbeleid, communicatie/promotie, inspraak /participatie en socioculturele verenigingen.

Het district kan daarnaast ook algemeen advies geven aan de stad bij districtsaangelegenheden, een adviesraad oprichten (zoals de jeugdraad of cultuurraad), de agenda van de gemeenteraad aanvullen met punten die van toepassing zijn op de districtsbevoegdheden, … . Het kan ook een volksraadpleging organiseren en voorstellen doen over personeelszaken.

Uit de meerderheidspartijen worden schepenen en een burgemeester aangesteld. Dit districtscollege is “de uitvoerende” macht van het districtsniveau. Deze schepenen nemen de dagelijkse leiding van het district op zich. District Merksem wordt momenteel bestuurd door een coalitie van N-VA, Vooruit en CD&V.

Meer weten over de werking van de districten of de Merksemse districtsraad? Klik op één van de links, of kom eens een kijkje nemen tijdens een districtsraad (elke vierde donderdag van de maand, 20u) of een districtsraadscommissie (elke vierde maandag van de maand, 19u30). Deze zittingen zijn vrij toegankelijk voor publiek.

Troeven en moeilijkheden

Er leeft wat in Merksem. We blinken uit in het aantal en de kwaliteit van onze sportverenigingen (kijk maar naar de OLSE, City Pirates, Hipe Skip, Dancepoint, dartser Dimitry Van Den berg, …). Er zijn een ongelooflijk aantal jeugdverenigingen gevestigd bij ons, gaande van Chiro en Scouts tot Kras en Jes. Het Sportpaleis en de Lotto Arena zijn internationaal gerenommeerde locaties, die tot verbazing van veel mensen in Merksem liggen. Het historische fortje, het Albertkanaal, de verschillende kastelen, het toonaangevende jeugdcentrum Bouckenborgh, … . 2170 MXM bruist!

Maar we mogen ook niet voorbijgaan aan de grote uitdagingen die ons district staan te wachten. De mobiliteitssituatie is desastreus en loopt steeds verder uit de hand. De tram nemen aan het districtshuis is zelden nog een pretje, aangezien deze vol vertrekt aan de P+R. Ook de werken aan Oosterweel zullen nog een gigantische impact hebben op ons district. Nog niet gesproken van de toenemende moeilijkheden op vlak van parkeercapaciteit, bijvoorbeeld bij evenementen in het Sportpaleis. Enkele van de meest onveilige kruispunten in heel Vlaanderen liggen jammer genoeg in Merksem. Het verlies van mensenlevens op onze openbare weg is onaanvaardbaar en moet een enorme prioriteit zijn in het bestuur. Het was ook in Merksem dat het drugsgeweld begin 2023 tot het meest fatale gevolg leidde, wat heel wat mensen tot vandaag tekent.

Met bijna 46.000 inwoners (stad in cijfers Antwerpen, 2023) zou Merksem als onafhankelijke gemeente steden als Vilvoorde, Dendermonde en Turnhout evenaren. Maar in tegenstelling tot deze mooie provinciesteden, heeft Merksem weinig zelf te beslissen. Ook qua budgetten is het geen fraai zicht, waarbij de stad het grootste deel investeert in het centrum en niet in de “randdistricten”. Het “Schoon verdiep” trekt zich weinig aan van de stad die buiten de Singel, of zelfs buiten de Leien, ligt. Vaak wordt de districtswerking wat neerbuigend weggeveegd als een simpel wijkbestuur. De opwaardering van de districten moet een toekomstig doel zijn willen we iedere inwoner laten genieten van een kwalitatief lokaal bestuur.

STERKMERKsem

Met lasten horen ook lusten, en in Merksem zijn er wel wat lasten te vinden. Maar projecten als het Oosterweelproject en de overkapping van de Ring lenen zich perfect tot een opwaardering van de omgeving in Merksem. Kijk bijvoorbeeld maar naar mijn idee over het project “Groen Hart ontmoet Groene Long“. Met de mogelijke fusie van de stad Antwerpen kan misschien ook de problematische verhouding stad-district aangepakt worden en leiden tot meer lokale autonomie en erkenning van het belang van de districtswerking door de stad.

Vandaag is het de feestdag van Merksem (Merksem) - Het Nieuwsblad Mobile
Schuiven naar boven