Is dit nu goed bestuur?

Koen Kennis en de stad Antwerpen worden op de vingers getikt door het Vlaams gewest. De stad begon een tijd geleden met het ophangen van eigen verkeersborden om een maximum snelheid van 25km per uur op te leggen op fietspaden. Deze borden zijn echter niet wettelijk en hebben dus juridisch geen waarde, maar ook werden ze zonder toestemming aangebracht op Vlaamse gewestwegen in de stad. Minister Lydia Peeters en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn onverbiddelijk: deze borden moeten zo snel mogelijk weer verwijderd worden door de stad. JONGCD&V Antwerpen vindt dat de stad belastinggeld verspild aan symboolpolitiek: “is dit nu goed bestuur?”

“Is dit nu goed bestuur?” verder lezen

Oude Bareellei in Merksem wordt verkeersveiliger!

Het Vlaamse gewest trekt geld uit voor de totale heraanleg van de Merksemse Oude Bareellei. Dat blijkt uit het antwoord van minister Lydia Peeters (VLD) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V). CD&V Merksem dringt al langer aan op de heraanleg van de Oude Bareellei. Districtsraadslid Pieter De Cock: “De Oude Bareellei is een gruwel op mobiliteitsvlak, veel te smal en te veel verschillende weggebruikers die er door elkaar moeten rijden. Het is goed dat het Vlaamse gewest deze vraag voor een herziening volgt.

“Oude Bareellei in Merksem wordt verkeersveiliger!” verder lezen

Betalen voor een ondermaatse fietsstalling?

CD&V Antwerpen is niet akkoord met de plannen om de bestaande fietsstalling onder het Astridplein betalend te maken. Pieter De Cock, kandidaat voorzitter voor JONGCD&V Antwerpen: “De stad heeft mensen al in de ondermaatse fietsstalling moeten dwingen met het dreigement van boetes en het knippen van fietsen. Nu gaat men voor diezelfde fietsenstalling nog geld vragen ook. Met deze actie lijkt het stadsbestuur een graaibeleid op poten te zetten. Boetes bovengronds, betalen ondergronds.” CD&V gemeenteraadslid Sam Voeten plant om in de gemeenteraad te vragen om enkele goede voorbeelden te volgende uit Nederland en een 24u gratis regime in te voeren, als het betalend stallen effectief wordt.

“Betalen voor een ondermaatse fietsstalling?” verder lezen

Fietsparking Koningin Astridplein in toekomst permanent bewaakt (GVA)

Doel bereikt! 😀 De stad luistert naar onze aanhoudende kritiek in verband met de fietsparking aan het Centraal station. Maak eerst werk van een veiliger en comfortabelere stalling, vooraleer te beboeten! Dit getuigt van respect van het stadsbestuur voor constructieve kritiek en oppositiewerk, pluim op de hoed daarvoor ? #verfpotbeleid -> #fietsbeleid

“Fietsparking Koningin Astridplein in toekomst permanent bewaakt (GVA)” verder lezen

Fietsenstalling in Antwerpen: JongCD&V geeft de stad een 0/3 (GVA/HLN)

https://www.gva.be/cnt/dmf20191015_04664770/jong-cd-v-zorg-eerst-voor-goede-fietsenstalling-voor-je-fietsers-beboet

De stad en politie Antwerpen startten op 14 oktober met het weghalen van foutgestalde fietsen aan het Centraal Station. Deze verwijderingsoperatie kadert in een bredere campagne van de stad om de omgeving van het Centraal station en de Keyserlei te ontlasten van fietsen die buiten de fietsenstalling geplaatst zijn. Dat er een wildgroei aan foutgestalde fietsen is ontstaan, is een feit. Dat hieraan iets moet gebeuren, beaamt ook JongCD&V Antwerpen voluit. Maar de manier waarop is niet in orde aldus Pieter De Cock: “Het nieuwe beleid voldoet niet aan de fietsrealiteit. De huidige stalling voldoet niet aan de fietscapaciteit. De bovengrondse situatie voldoet niet aan de fietsintensiteit.”

“Fietsenstalling in Antwerpen: JongCD&V geeft de stad een 0/3 (GVA/HLN)” verder lezen

Persbericht: Arm, arm Merksem …

Merksem krijgt net als de acht andere districten een jaarlijkse dotatie van de stad Antwerpen om te voorzien in haar werking. Deze dotatieregeling was aan vernieuwing toe. Maar wat blijkt nu? Als enige district ontvangt Merksem minder in plaats van meer dan op basis van de decentralisatiebesluiten van de Antwerpse gemeenteraad van 29 mei 2017 was voorzien. “Dat is behoorlijk onrechtvaardig.”, vindt CD&V Merksem. “De Merksemnaar zal hiervan uiteindelijk de dupe zijn.”, klinkt het bij de Merksemse christendemocraten.

“Persbericht: Arm, arm Merksem …” verder lezen

Klimaatactie: meer dan bosbrossers (?)

Het klimaat is meer dan ooit het “hot topic” in de actualiteit, de media en de politiek. En terecht! We huppelen al ver achterop in wat zou moeten gebeuren, en toch slagen we er maar niet in de broodnodige stappen te ondernemen. Het is nochtans een optelsom. Iedereen draagt zijn steentje bij, alle kleine beetjes helpen. Zoals Peter Van Kemzeke, een politieke vriend en schepen van duurzaamheid in Vilvoorde, stelt: ‘De klimaatstrijd zal gewonnen worden op lokaal niveau, in onze steden en gemeenten

“Klimaatactie: meer dan bosbrossers (?)” verder lezen