Pieter De Cock

Ruimte om jong te zijn

Het is een torenhoog cliché, maar daarom niet minder waar. De toekomst is aan de jeugd. Maar er is ook voldoende ruimte en omkadering nodig om jong te kunnen zijn. De maatschappij verwacht extreem veel van jongeren, prestatiedruk en rollenpatronen zijn meer en meer de norm. Zelfs in een stad als Antwerpen is het niet altijd even evident om ruimte te vinden om jong te kunnen zijn en te kunnen leren, met vallen en opstaan. Deze cruciale omgeving voor de jeugd wordt gelukkige gecreëerd door ons geweldige jeugdwerk.

Na 18 jaar Chiro (Chiro Bart, uiteraard in Merksem) hing ik enkele jaren geleden mijn chirobroek “aan de haak”. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en iets meer dan een jaar later zat ik alweer wekelijks in de chirolokalen. Dit keer niet als leiding maar als (relatief) volwassen begeleider. Ondertussen organiseer ik al enkele jaren de Dag van de jeugdbeweging Antwerpen met alle verschillende jeugdbewegingen. De jeugdbeweging blijft iets magisch hebben, dat moeilijk is om de rug toe te keren.

Recht om jong te zijn

Waar de jeugdbeweging kansen geeft om vrienden te maken, op kamp te gaan, onnozel te doen en nog zoveel meer, is het ook de plek waar jongeren leren omgaan met verantwoordelijkheid en maatschappijzin. De kansen die deze omgeving geeft, en het leerproces dat ermee gepaard gaat, is van onschatbare waarde. Toch is de maatschappij telkens weer snel om misstappen van jonge mensen te veroordelen, ook al maakt het deel uit van het groeiproces. Dit is geen goede evolutie, deze open brief van een oud-scoutsleidster, verwoordt helemaal mijn idee.

Jongeren worden meer en meer beknot. Als jonge mensen de kans niet krijgen om jong te zijn, loopt er iets mis. Het is ook net de generatie ouders of beleidsmakers die zelf alles mochten in hun jonge tijd, die nu extra strengheid aan de dag leggen. Maar jongeren moeten het recht hebben hun eigen fouten te maken. Mensen die nooit de kans hebben gehad te leren uit hun fouten, zijn als vogels voor de kat in onze maatschappij. Zonder vallen, kan je nooit opstaan.

Om deze reden is het zo belangrijk om ons jeugdwerk extra te ondersteunen, zonder te mengen in hoe het jeugdwerk wordt ingevuld. Dat is een taak door en voor de jongeren. Het is vaak wachten op de Dag van de Jeugdbeweging in oktober om veel chiromeisjes en scoutsmannen in de stad te zien lopen. In de stad zelf is er verder vaak  weinig ruimte om te mogen spelen en zot doen. Deze evolutie moet zeker teruggedraaid worden.

Experimenteren

Jongeren leven in een “I want it all & I want it now” wereld. Social media en alle kansen van de moderne maatschappij zorgen dat niets nog onmogelijk is. Uiteraard moet er nog steeds geduld aan de dag gelegd kunnen worden, maar het is ook aan de maatschappij om mee te zijn om met deze evoluties. Overheden die digitaal niet mee zijn bereiken geen jongeren, terwijl dit aanbod zich logischerwijs zou moeten zetten naar de vraag.

Onze structuren zijn vaak nog te veel opgebouwd op oude patronen. Wil je muziek leren spelen, moet je in september in de muziekschool starten voor een jaar. Dit vast lidmaatschap en duur van een jaar werkt echter niet meer om jongeren te motiveren. Er is te weinig ruimte om van alle mogelijkheden te proeven, op verschillende tijdstippen. Hiervoor is er nood aan meer initiatieven van korte duur, workshops, pop ups, … waarbij jongeren de ruimte hebben om te experimenteren met sport en cultuur aanbod, wanneer het hen uitkomt. Een voorstel om dit te counteren is dat van Merxperimenteren.

Ons project

Vrijdag 18 mei 2018 was het mijn vuurdoop om voor een school te gaan spreken over politiek. Met enkele zenuwen binnengewandeld bij JOMA secundair Merksem, maar met een super gevoel buitengegaan drie uurtjes later. Jongeren zijn ontzettend geïnteresseerd in politiek als het niet als ver van mijn bed show wordt gebracht. Vertellen en luisteren, een goed gesprek met interessante vragen en duidelijke antwoorden. Voor mij benadrukt dit nog eens waarom we nood hebben aan een stemRECHT vanop 16 jaar. Veel jongeren hebben een visie en stem die een meerwaarde zou geven aan onze maatschappij.

Het resultaat van de namiddag spreekt ook voor zich. Jongeren lopen duidelijk warm voor ons project dat inzet op verbinden, rechten en plichten, vrijheden en respect. Voor de politieke namiddag gaf 20% de voorkeur aan de CD&V, waarvan de meesten aangaven dat dit zonder echte reden was. Na afloop was dit gestegen tot bijna 50%, allemaal vanuit een beredeneerde en overtuigde keuze. Jongeren enthousiast krijgen over ons project, er is niet zo veel mooier als dat. Topteam met Sam Voeten zou ik zeggen! 

Peiling voor en resultaten na de politieke middag in Joma Merksem.

Schuiven naar boven