Vorige week mocht ik mee op een fruitbak staan op de Groenplaats. Een vreemde setting, maar het was voor een goed doel. De afsluiter van de Ringland Parade. Daar mocht ik het woord nemen voor cd&v. Want ja, wij willen het Toekomstverbond integraal uitvoeren. Wij willen dat het Antwerpse mobiliteitsvraagstuk wordt opgelost, dat het openbaar vervoer verbetert, dat de Ring waar mogelijk wordt overkapt zodat er meer groene ruimte komt. En dit alles samen met de Antwerpenaar. Ik ben alvast trots op dit project en mijn aandeel dat ik voorbije jaren mocht leveren. Mijn visie over het Toekomtverbond vind je alvast hier.

De concrete vraag van Ringland: en wat met de verdere overkappingen?

Als het gaat over de verdere overkapping van de Ring, denk ik dat het duidelijk is. Dit hoort bij de gemaakte afspraken binnen het Toekomstverbond. Hier moeten we verder aan werken. Het zuidelijke deel van de Ring valt voorlopig buiten het projectgebied van de Oosterweelwerken, waar ook het gros van de geselecteerde leefbaarheidsprojecten plaatsvinden.

Het is aan de volgende Vlaamse regering om concrete engagementen op te nemen in het regeerakkoord wat er in deze zone van de Antwerpse Ring kan gebeuren. Het zuidelijke deel zal al wel worden aangepast door de werken aan het knooppunt van de Ring met de A12 en E19, in principe heel de zone tot aan de Kennedytunnel. Voor ons moeten de Oosterweelwerken in het noorden en de werken aan het zuiden van de Ring in de toekomst samengevoegd worden tot één geheel – De Grote Verbinding. De stad Antwerpen moet hierin ook een duidelijke rol spelen, meer dan vandaag gebeurt.

Meer informatie over de Ringland parade op VRT nws, HLN of de site van Ringland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven