Cd&v Antwerpen kiest voor de 31-jarige Pieter De Cock als lijsttrekker voor de stad Antwerpen en trekt daarmee voluit de kaart van de vernieuwing en verjonging. Dat werd zaterdagmorgen aangekondigd na het partijbureau van de lokale afdeling, dat de aanduiding unaniem goedkeurde. Ook de cd&v-top van de provincie Antwerpen met minister Annelies Verlinden, Europees parlementslid Liesbet Sommen en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers tekenden present. Naast de stedelijke lijsttrekker werd ook Vincent Gysels voorgesteld, cd&v-lijsttrekker voor het district Antwerpen.

De Cock is geen onbekende binnen cd&v Antwerpen. De 31-jarige Merksemnaar zetelde reeds als Merksems districtsraadslid en is op dit moment afgevaardigde voor de partij in het Bijzonder Comité. De Antwerpse cd&v-lijsttrekker trekt vol enthousiasme en met gezonde ambitie naar de gemeenteraadsverkiezingen: “Ik ben onze leden dankbaar dat ze mij steunen om het verhaal van cd&v in Antwerpen te mogen brengen. Het is een grote uitdaging die ik samen met het team met volle goesting aanga.”

Volgens Pieter De Cock heeft cd&v in Antwerpen een belangrijke rol te spelen. “De Antwerpenaar verdient beter. Betaalbare woningen voor jonge gezinnen, een toegankelijke dienstverlening, een verkeersveilige stad voor jong en oud, … Het zijn drie zaken waarvan de Antwerpenaar wakker ligt en waarop het stadsbestuur de voorbije zes jaar geen gepast of zelfs een foutief antwoord op formuleerde. Onze stad staat voor tal van uitdagingen, maar de oplossingen zullen niet van de extremen komen. Met cd&v reiken wij een duidelijk alternatief aan voor de Antwerpenaar die nee zegt tegen polarisering en zich niet thuis voelt in één van die kampen, maar gewoon op zoek is naar redelijke politiek en concrete oplossingen.

De afgelopen jaren hebben onze raadsleden in de gemeenteraad (Nahima Lanjri, Sam Voeten en Caroline Bastiaens) en in de districten dat al dikwijls getoond met constructieve voorstellen en het aanreiken van alternatieven op het huidige beleid. En ik zal met een enthousiaste ploeg dit in de komende maanden ook verder blijven doen.

De speerpunten: betaalbaar wonen, sociale verbinding, vlotte mobiliteit

De maatschappelijke uitdagingen in Antwerpen zijn groot, de antwoorden divers. “Er zijn heel wat uitdagingen in de stad, denk maar aan de stadsvlucht van jonge gezinnen wegens een gebrek aan betaalbare woningen. Het was één van de grootste bezorgdheden van al die jongeren die ik sprak tijdens één van de vele schooldebatten (De Cock was de jongerenkandidaat voor de provincie Antwerpen bij de Vlaamse verkiezingen, nvdr). Of hoe moeilijk is het om op snelle en eenvoudige wijze aan een loket verder geholpen te worden? Uiteraard moeten we digitaliseren, maar dat mag geen argument zijn om de loketwerking volledig af te bouwen tot het absolute minimum van vandaag en zo heel wat mensen in de kou te laten staan.”

Een volgende voorbeeld situeert zich op vlak van sociale verbinding. De Cock: “Op een moment dat iedereen het moeilijk had, snoeide men in de subsidies voor de cultuursector, het middenveld en het professionele jeugdwerk. Ik wil niet vervallen in een gratuit oppositieverhaal dat verkondigt dat alles in de stad mank loopt. Maar op al deze punten hadden wij het zeker anders aangepakt.”

De Cock is bovendien de mobiliteitsexpert van de partij. Hij is één van de drijvende krachten binnen de partij achter de stedelijke mobiliteitsvisie. De Cock: “Elke Antwerpenaar moet buiten kunnen stappen en zich vlot kunnen verplaatsen met het middel dat daarvoor aangewezen is. Dat is de theorie, maar in praktijk staat iedereen stil, worden conflicten tussen weggebruikers niet opgelost en is de verkeersveiligheid grondig gebuisd. Ik kijk ernaar uit om het debat rondom mobiliteit in de stad aan te gaan.”

Een stadsbestuur met respect voor alle inwoners in alle districten

De richting die de kersverse lijsttrekker wil uitgaan, is duidelijk: een stadsbestuur dat meer respect heeft voor alle inwoners van Antwerpen. Pieter De Cock: “We gaan ons niet in moddergevechten mengen. Ik ben de polarisering in onze stad beu. Fietsers tegen automobilisten, centrum tegen rand, progressief tegen conservatief. Het huidige politieke klimaat lijkt groepen liever tegen elkaar op te zetten dan te verzoenen. Ik geloof dat heel wat Antwerpenaren dat samen met mij beu zijn. Voor hen zijn wij er.

We gaan campagne voeren op inhoud. Ik heb de afgelopen maanden al vele debatten gevoerd, niet in het minst met jongeren. Ze liggen niet wakker van wie een sjerp draagt, ze willen wel dat politici zorgen dat hun woning betaalbaar is of hun vereniging het hoofd boven water kan houden.  Via mijn functie in het Bijzonder Comité zie ik ook een heel andere kant van onze stad. Wij zullen een campagne voeren voor zij die te weinig gehoord worden. En campagne voor alle Antwerpenaren. Count me in for that”.

Cd&v Antwerpen zet de vernieuwing ook voort in de districten met onder andere Vincent Gysels, een 38-jarig districtsraadslid die als lijsttrekker voor het district Antwerpen werd voorgesteld. Hij heeft zich gedurende vele jaren ingezet voor diverse burgerbewegingen en collectieven in het Antwerpse middenveld. “We zien dat er veel aandacht en geld naar mooie projecten voor toeristen gaat, maar tegelijkertijd hebben Antwerpenaren moeite om een woning te vinden, en vinden culturele en andere verenigingen geen geschikte infrastructuur meer. Deze problemen spelen zowel in het centrum als in de randdistricten. Bovendien staat de leefbaarheid in veel wijken onder druk door een gebrekkig mobiliteitsbeleid. Er zijn echter oplossingen om een aangename woonomgeving, goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid te garanderen, maar hiervoor is wel een koerswijziging nodig. Het beleid moet meer in dialoog gaan met burgers en het middenveld om deze uitdagingen aan te pakken. Elke straat zou moeten voelen dat er een district is dat voor hen werkt.”

Vincent Gysesl & Pieter De Cock

De Cock sluit af met een duidelijke oproep: “We willen op elk thema en elk onderwerp wegen. Maar ik wil dat niet vanuit ons eigen grote gelijk doen. We willen dit met elke Antwerpenaar doen. Met elke Antwerpenaar die het beste wil voor de stad. Ik sta voor dialoog en participatie op het terrein, dat ontbreekt vandaag in onze stad veel te veel. Elke geëngageerde Antwerpenaar die op een open en onbevangen manier aan Antwerpen wil werken, kan dan ook bij ons terecht. Ik ga actief aan de slag met alle ideeën die met ons gedeeld worden en zal in de volgende weken ook actief een ronde doen in alle districten om babbels te organiseren en te luisteren naar alle Antwerpenaren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven