Het district Merksem is klaar met zijn bestuursakkoord. N-VA, sp.a en CD&V zullen de komende zes jaar besturen, goed voor 16 zetels op 25. In het bestuursakkoord werden heel wat punten en ideeën opgenomen die we vanuit CD&V naar voren hebben geschoven. Op deze manier zijn bijna al mijn persoonlijke strijdpunten opgenomen, waardoor ik met fierheid akkoord kan gaan met het bestuursakkoord.

In het bestuursakkoord zorgen onder andere de overkapping van de Ring en de Bredabaan voor grote uitdagingen binnen het district. Het bestuur wil ook de verkeersveiligheid van de Merksemnaar verbeteren via ingrepen in het openbaar domein, zoals conflictvrije kruispunten, de verbinding van groene zones voor vlot wandel- en fietsverkeer en de heraanleg van een aantal straten. Voor Merksem Dok zal een Masterplan opgemaakt worden.
Overkapping

In verband met de toekomstige overkapping van de Ring pleit de nieuwe coalitie bij de bevoegde overheden om bijzondere aandacht te schenken aan het verminderen van de geluidsoverlast en luchtvervuiling in het district. Zo ziet het toekomstige bestuur de Ring graag verbreed weg van de Merksemse woonwijken, wil het een natuurlijke landschapsbuffer voor de wijken in de directe omgeving van de Ring en is het voorstander van een getunnelde, ondergrondse aanleg van de A102 en de tweede spoorwegontsluiting, zodat bovengronds ruimte ontstaat voor groen en zachte recreatiedoeleinden.

Merksem wordt op veel plekken geteisterd door sluikstort en daarom vraagt de nieuwe coalitie aan het stadsbestuur om daar tegenin te gaan met sterkere maatregelen ter preventie, sensibilisering en sanctionering. Ook de plaatsing en uitbreiding van een cameranetwerk in het district zal bijdragen aan de strijd tegen overlast en criminaliteit.

Het bestuur wil de Bredabaan opnieuw aantrekkelijker maken. Dit doet ze door het winkelkerngebied in te korten en samen met eigenaars en andere betrokken partijen na te denken over de mogelijke herbestemming van een aantal niet-rendabele panden. Tegelijkertijd stimuleert het district de opstart van een actieve middenstandsvereniging. Deze onderneemt initiatieven om de Merksemse winkelstraten interessanter te maken voor de klant.

Infobrochure

Tot slot gooit het district de communicatie naar haar burgers over een andere boeg. Zo kiest het – naast digitale communicatie via website en sociale media – voor een periodieke infobrochure die driemaandelijks bij elk Merksems gezin in de bus zal vallen. Op die manier tracht het district alle Merksemnaren te informeren over wat er reilt en zeilt in Merksem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven