De kogel is door de kerk voor CD&V Merksem, de kieslijst en het programma voor de lokale verkiezingen van oktober 2018 werden woensdagavond 27 juni unaniem goedgekeurd. Op de kieslijst is een weerspiegeling te zien van de Merksemse samenleving met tal van jongeren, vertegenwoordigers uit de diverse gemeenschappen en Stroboeren met al wat meer jaren op de teller.

https://www.gva.be/cnt/DMF20180627_03585717

CD&V-lijsttrekker Sonja De Meyer (49) is daarom zichtbaar tevreden: “Na zes jaar oppositie, willen we onze traditie van positief besturen verderzetten met een programma vol nieuwe ideeën die van Merksem een groener, bruisender en veiliger district maken.”, aldus De Meyer.

Speerpunten

Een eerste belangrijk punt is het Groen Hart, dat eigenlijk vorige legislatuur werd uitgetekend en nu wordt uitgevoerd, verder uitbreiden tot een Groene Long. Dat kan door het recreatiedomein Distelhoek door middel van groene boulevards aan te sluiten op het Groen Hart. Hierin kunnen gezinnen  zo  minstens een halfuur onafgebroken doorheen het vele groen dat Merksem rijk is wandelen.

Een ander voorstel is het ‘Merxperimenteren’. Het idee is om een platform te bieden aan jongeren om te ontdekken welke talenten ze hebben, en welke ze willen ontwikkelen. Momenteel vinden te veel jongeren hun weg niet in het vaste verenigingsleven. Via pop-up initiatieven en workshops willen we deze jongeren een weg tonen naar de talloze mogelijkheden.

Vervolgens denkt de partij er ook aan om het winkelkerngebied van de Bredabaan meer te concentreren en de resterende panden te herbestemmen naar woonentiteiten. CD&V Merksem pleit verder voor een strengere sanctionering en controle van sluikstorters, meer controle op zwaar vrachtverkeer en snelheid in zone 30 en ondersteuning van handelaars bij wegenwerken.

 

Sam Voeten en Koen De Cock

Brugfunctie naar andere niveaus

Er gebeurt heel wat in Merksem dat vaak niet tot de bevoegdheden van het district behoort. Daarom heeft de Merksemse afdeling bij de partij geijverd om haar vertegenwoordigers voor de gemeenteraad en de provincieraad geloofwaardige plaatsen te geven op de stedelijke en proviniale kieslijst.

Dat lukte, want Sam Voeten (29) is met zijn vierde plaats over alle partijen heen de hoogst geplaatste Merksemnaar voor de gemeenteraad. “Het is belangrijk dat er op elk niveau stevig op tafel wordt geklopt voor de belangen van de Merksemnaar. Zo krijgen we als district meer en meer verkeer te slikken, maar laat het openbaar vervoer het afweten. Het typevoorbeeld is het wegvallen van de bediening door bus 650 in de Nieuwdreef, waardoor heel wat senioren in de kou blijven staan. Het district krijgt hier de kar maar niet gekeerd, ondanks alle loze beloften.”, zegt Voeten.

Hetzelfde geldt voor het provinciale niveau, waarvoor CD&V Merksem opnieuw op Koen De Cock (54) vertrouwt. Naast het lijstduwerschap voor CD&V Merksem, neemt hij de derde plek op de provinciale kieslijst op en is daarmee de eerste kandidaat voor de stad Antwerpen. Een perfecte combinatie met Merksem is mogelijk, aangezien hij ijvert voor een provinciaal domein op de overkapping ter hoogte van Distelhoek en Luchtbal.

Kandidatenlijst

Eerder dit jaar werden de top 4 en lijstduwer reeds aangekondigd. Met Sonja De Meyer op één, Pieter De Cock (yours truly) op twee en Ekatarina Gogokhia op nummer drie. Sam Voeten en Koen De Cock nemen plek vier en het lijstduwerschap voor hun rekening. Voorzitter Thomas Ven neemt met plek 21 een plaats in de buik van de kieslijst. Dit stelt hem in de mogelijkheid vanuit de luwte zijn ploeg mee te sturen.

De kandidatenlijst van CD&V Merksem toont daarnaast nog enkele verrassende vaststellingen. Vaak wordt politiek ervaren of bezien als een blank clubje van mannelijke vijftig plussers. Onze lijst gaat in tegen dergelijke opvattingen. Ons select doch onmisbaar clubje van blanke mannen die zich niet langer tot de jongeren mogen rekenen, beperkt zich tot Koen De Cock, Peter Plateau, Willy Van Looveren, Daniël Tack en Raf Wouters. Een overzichtje van onze lijst:

Maarliefst 40% van de top 10 is jongere (-35 jaar)
Zelfs 60% van de top 10 is vrouwelijk
Bijna 20% van de lijst heeft een etnisch diverse achtergrond
Alle leeftijdscategorieën van twintigers tot tachtigers zijn vertegenwoordigd

Ook opvallend: op plaats 6 staat Jasper Delanoy, beter bekend als de broer van Pieter Delanoy, de Mol 2018. Onlangs was Jasper nog te zien in het gelijknamige programma als bezoeker in Mexico. Onder het motto “Warme wijken, veilige buurten” wil hij buurten teruggeven aan de Merksemnaar.

Jasper “potentiële mol” Delanoy
Kieslijst CD&V Merksem

1. Sonja De Meyer (49 jaar)
2. Pieter De Cock (25 jaar)
3. Ekaterina Gogokhia (37 jaar)
4. Sam Voeten (29 jaar)
5. Rachelle Stuer (75 jaar)
6. Jasper Delanoy (32 jaar)
7. Bernadette Van De Peer (67 jaar)
8. Malika Cherradi (53 jaar)
9. Hildegard Laurensse (58 jaar)
10. Wietse Janssens (22 jaar)
11. nog in te vullen
12. Faton Begesi (29 jaar)
13. Avdia Avrumutoae (56 jaar)
14. Peter Platteau (43 jaar)
15. nog in te vullen
16. Vera Jacobs (65 jaar)
17. Willy Van Looveren (86 jaar)
18. Eveline Mannaerts (22 jaar)
19. Daniël Tack (78 jaar)
20. Maria Wyckmans (82 jaar)
21. Thomas Ven (29 jaar)
22. Clara Wellens-Tijsmans (72 jaar)
23. Raf Wouters (67 jaar)
24. Annemie Dams (60 jaar)
25. Koen De Cock (55 jaar)

Een deel van de CD&V Merksem kandidaten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven