JONGCD&V Antwerpen dringt bij het Antwerpse stadsbestuur aan om de zusterband met Sint-Petersburg te schorsen of zelfs te ontbinden, zo laat JONGCD&V Antwerpen voorzitter Pieter De Cock weten. In het verleden werden oproepen aan de Antwerpse zusterstad om mensenrechten te respecteren lauw onthaald, nu blijken vreedzame protestvoerders tegen de inval in Oekraïne gearresteerd te worden op de straten van Sint-Petersburg. “Totaal onaanvaardbaar voor een stad waar Antwerpen mee samenwerkt.” klinkt het bij JONGCD&V Antwerpen. “Wat hebben we dan aan deze zusterband? Mensenrechten en vrede zijn niet te nemen of te laten!”

De Russische inval in Oekraïne laat niemand onberoerd. Ook Antwerpen kent een grote Oekraïense en Russische gemeenschap. De Russische grootstad Sint-Petersburg is zelfs al meer dan  60 jaar een zusterstad van Antwerpen. Binnen dit partnerschap worden de banden op cultureel, economisch, sportief, … vlak extra aangehaald. Maar Sint-Petersburg kent jammer genoeg niet dezelfde mooie traditie als het aankomt op mensenrechten.

Op 24 en 25 februari bleken mensenrechten weer van weinig waarde in Rusland. Bij protesten tegen de oorlog in Oekraïne werden tientallen vreedzame betogers opgepakt in onze zogenaamde zusterstad. Het Russische regime voert niet enkel oorlog tegen andere soevereine staten, maar ook tegen de eigen bevolking. Vrede en mensenrechten blijken lege begrippen voor een stad waar Antwerpen mee verzusterd is.

Zusterband strategisch gebruiken

In 2018 riep CD&V Antwerpen op aan het stadsbestuur om de schendingen van de rechten van holebi’s en andere leden van de LGBTQIA+ gemeenschap in Sint-Petersburg aan te kaarten. Het Antwerpse stadsbestuur weigerde dit jammer genoeg. Orry Van de Wauwer, Vlaams parlementslid en Senator van JONGCD&V Antwerpen, betreurde deze onwil: “Het Antwerpse stadsbestuur liet toen een kans laten liggen om de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap, en mensenrechten in het algemeen, in Sint-Petersburg te bepleiten.

Volgens Antwerpse JONGCD&V voorzitter Pieter De Cock is het behouden van de band met Sint-Petersburg haast onmogelijk geworden. “Het is belangrijk om te investeren in wederzijdse samenwerkingen en vriendschappen met buitenlandse steden. Antwerpen zou van haar nauwe vriendschapsbanden gebruik maken om mensenrechten te verdedigen. Als dit niet kan, wat is dan het nut van deze samenwerking? Antwerpenaren willen niets te maken hebben met een regime dat geen boodschap heeft aan vrede en mensenrechten.”

Daarom doet de Antwerpse jongerenpartij een oproep aan burgemeester De Wever en het voltallige stadsbestuur: schors of verbreek de samenwerkingsovereenkomst met Sint-Petersburg. “Veel kunnen we van lokale besturen niet vragen in een conflict aan de andere kant van Europa. Maar wat we kunnen doen, zoals zusterbanden met steden onder een autoritair regime in vraag stellen, moeten we ook doen. Anders zijn symbolische acties als het uithangen van vlaggen of het belichten van monumenten in de kleuren van de Oekraïense vlag waardeloos”

Berichtgeving op ATV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven