Koning Fiets

Verkeersveiligheid: overal veilig terug naar school

JONGCD&V Antwerpen vraagt meer aandacht voor verkeersveiligheid. Veel scholieren passeren gevaarlijke kruispunten op weg naar school. Om stappers, trappers en autobestuurders aan te moedigen om veiliger te rijden, deelde JONGCD&V Antwerpen in de dagen voor 1 september sensibiliseringsaffiches uit aan gevaarlijke kruispunten in de Antwerpse districten.

Scheldebrug als beste oplossing?

Op maandag 7 december kondigden de stad Antwerpen en Vlaamse minister van mobiliteit Lydia Peeters aan dat een nieuwe Scheldebrug tegen 2024 aangelegd moet zijn in Antwerpen. Deze hefbrug zal fungeren als fiets- en wandelverbinding en moet een landmark in Antwerpen worden. Investeringen in de Antwerpse fietsinfrastructuur zijn zeer welkom, maar evengoed moet dit slim […]

Schuiven naar boven