Cd&v Antwerpen betreurt de keuze van het Antwerpse Havenbestuur om het traject van de Fietsbus in te korten. Jaarlijks vervoert de Fietsbus rond de 120.000 passagiers naar de Antwerpse havenbedrijven. Deze gebruikers worden nu terug in de wagen gejaagd om naar hun werk te gaan.

Op 14 maart 2018 reed de Fietsbus voor de eerste keer onder de Schelde. Pendelaars die naar hun werk in de haven op de rechter- of linkeroever fietsen, stoten op een gebrek aan verbindingen. In de haven vormt enkel de Liefkenshoektunnel de verbinding tussen beide Scheldeoevers, de Tijsmanstunnel vormt dan weer de verbinding tussen de bedrijven aan de Scheldelaan langs de ene kant van het Kanaaldok en de bedrijven aan de Noorderlaan langs de andere kant. Geen van beide tunnels hebben echter infrastructuur voor zachte weggebruikers, enkel snelweginfrastructuur (de R2).

Fietsbus op initiatief van toenmalig cd&v-Havenschepen Van Peel

Om toch een verbinding voor fietsers mogelijk te maken, introduceerde toenmalig cd&v-havenschepen Marc Van Peel een alternatief: de Fietsbus. De Fietsbus rijdt door de Tijsmans- en de Liefkenshoektunnel, op een aparte strook om de vlotte verbinding te realiseren. Deze bus is gratis voor alle gebruikers en rijdt 7/7. Tijdens de piekuren passeert er ongeveer om het kwartier een Fietsbus aan elke halte, ook in de vroege en late uurtjes om de shiftwissels in de haven op te vangen. De bus stopt op verschillende haltes waar pendelaars vlot en veilig met hun fiets op kunnen stappen om de Schelde of haven te kruisen, van waar ze hun fietstocht voort kunnen zetten.

Al vanaf dag één was de Fietsbus een enorm succes. Uit cijfers die Antwerps cd&v-lijsttrekker en Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer opvroeg bij Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters, blijkt dat jaarlijks rond de 120.000 pendelaars de Fietsbus gebruiken. Dat is een enorm aantal, zeker gezien het korte traject. De route van de Fietsbus van de halte aan de Noorderlaan naar de halte op Linkeroever is slechts 6,5 kilometer. Als je het aantal gebruikers per afgelegde kilometer zou vergelijken, is de verbinding met de Fietsbus misschien één van de meeste performante busverbindingen in Vlaanderen. En dan gaan we net deze afschaffen? Absurd!

Gebrek aan alternatieven

Nu dreigt de Fietsbus dus ingekort te worden tot enkel de passage door de Tijsmanstunnel, de passage onder de Schelde door de Liefkenshoektunnel wordt geschrapt. Om het inkorten van de Fietsbus te verantwoorden spreekt het Antwerpse havenbestuur van een oefening in efficiëntie naar aanleiding van een nieuw uitbatingscontract van de dienst. Volgens het Antwerps havenbedrijf biedt DeWaterbus een alternatief om de Schelde te kruisen, maar dat is verre van ideaal. Je fietstocht naar het werk onderbreken om met je fiets op een bus door de Tijsmanstunnel te stappen, om nadien aan de aanlegplaats van DeWaterbus te wachten om de Schelde te kruisen. Dat spreekt niet aan en jaagt mensen enkel terug in de wagen om naar het werk te gaan, wat net het tegengestelde is wat we zouden moeten doen

Ook financieel kan het geen opgave zijn om deze verbinding te behouden, want de Fietsbus wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Over enkele jaren zal een nieuwe Tijsmanstunnel gebouwd worden, inclusief een fietskoker. Zelfs na de geplande werken zal de passage via de Liefkenshoektunnel dus echt nodig zijn, wat het vreemd maakt dat net deze nu geschrapt wordt. Dit is gewoonweg een slechte beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven