ontharding

Bespreking bestuursakkoord Merksem 2019-2024

Op de districtsraad van 31 januari 2019 werd het bestuursakkoord besproken. Als fractieleider van CD&V viel de eer mij toe om onze visie op dit akkoord te verwoorden. Hierbij is de woordelijke bespreking met de visie van mezelf en CD&V Merksem op dit akkoord. Meer info in ons partijprogramma voor de verkiezingen van oktober 2018 […]

Jong CD&V tekent extra groen voor district (HLN)

Het Groen Hart van Merksem, het project waarbij de diverse parken in het centrum van Merksem beter worden ontsloten en met elkaar worden verbonden, moet verder uitgebreid worden volgens CD&V Merksem. Bijgevolg wilt Jong CD&V’er Pieter De Cock een ambitieuzer pad inslagen. https://www.hln.be/regio/merksem/jong-cd-v-tekent-extra-groen-voor-district~ab092bda/

Schuiven naar boven