Merksem krijgt net als de acht andere districten een jaarlijkse dotatie van de stad Antwerpen om te voorzien in haar werking. Deze dotatieregeling was aan vernieuwing toe. Maar wat blijkt nu? Als enige district ontvangt Merksem minder in plaats van meer dan op basis van de decentralisatiebesluiten van de Antwerpse gemeenteraad van 29 mei 2017 was voorzien. “Dat is behoorlijk onrechtvaardig.”, vindt CD&V Merksem. “De Merksemnaar zal hiervan uiteindelijk de dupe zijn.”, klinkt het bij de Merksemse christendemocraten.

Minder geld voor meer taken

Tijdens de zomermaanden werd het al duidelijk dat de nieuwe dotatieregeling vanuit de stad niet zonder slag of stoot zou passeren. Op basis van de aangepaste invulling van de criteria werden niet minder dan vier districten getroffen in hun werkingsmiddelen, die lager uitvallen dan berekend. Daaronder het district Merksem, dat maar liefst 1,9 miljoen euro in rook zag opgaan. “Dat is merkwaardig. Er komen net meer bevoegdheden naar de districten, waaronder het volledige jeugd-, sport-, senioren- én cultuurbeleid. Ook voor het grootste deel van het openbaar domein is het district nu verantwoordelijk. Het spreekt voor zich dat dan de middelen ook volgen. Maar Merksem krijgt nu een klein miljoen minder, terwijl alle andere districten meer ontvangen voor hun nieuwe taken, soms zelfs tot 3 miljoen euro (zie tabel onderaan).”, licht Antwerps CD&V-gemeenteraadslid Sam Voeten toe.

Zijn collega uit de Merksemse districtsraad Pieter De Cock maakt het meteen concreet: “Dat wil zeggen dat ons district mogelijks minder subsidies aan verenigingen kan verstrekken, minder straten kan heraanleggen, in het cultuuraanbod zal moeten snoeien, buurtfeesten zal moeten schrappen en noem maar op. We gaan ons daar alleszins fel tegen verzetten.”.

Ons bestuursakkoord wordt moeilijk uitvoerbaar met een dergelijke budgetvermindering! – Pieter De Cock

Inwoners Merksem dupe van administratieve fouten van de stad

Na pittige onderhandelingen tijdens onder meer de Raad van Overleg tussen bevoegd schepen van decentralisatie en financiën Koen Kennis en de negen districtsburgemeesters, waarbij Merksem het voortouw nam, kwam er de belofte van de stad Antwerpen om de jaarlijkse dotatie naar 43 miljoen in plaats van 41 miljoen op te trekken. Resultaat? Elk district ontvangt nu meer middelen, behalve Merksem. Dat staat nog steeds een klein miljoen in het rood (- € 918.805).

De achterliggende reden zou een foute berekening zijn geweest op niveau van de stad. “Het kan toch niet zijn dat de Merksemnaar voor een politieke fout wordt gestraft? Hij betaalt net als alle andere Antwerpenaren evenveel belasting en woont in een district dat op vlak van mobiliteit vele uitdagingen kent. Het minste dat je dan kan verwachten is dat zijn district voldoende gewapend wordt – ook financieel – om van Merksem een zo fijn mogelijke woonplaats te maken.”, aldus Voeten. CD&V Merksem benadrukt daarbij dat zij zich niet uitspreken over de andere districten. Dat zij wél extra middelen krijgen is een bijzonder goede zaak voor hen. Wegens de uitbreiding van de bevoegdheden is het zelfs niet meer dan normaal, klinkt het.

Negatief advies aan schepen Kennis en burgemeester De Wever

De districtsraad keurde op aansturen van het districtscollege zonet een negatief advies over het dossier van de dotatieregeling goed. Het advies gaat eerder over de technische verhouding tussen het exploitatie- en investeringsbudget, maar is daarom niet minder belangrijk. “Met een soepele verdeelsleutel kunnen we de schade op vlak van de dagelijkse werkingsmiddelen enigszins beperken. We hopen dat men ons die flexibiliteit toestaat.”, duidt CD&V-districtsschepen Sonja De Meyer. “Als christendemocraten zijn wij altijd voorstander geweest van een geloofwaardige decentralisatie naar de districten toe, inclusief de bijbehorende middelen. Een fout in de berekening van de nieuwe dotatieregeling  –   die uiteindelijk resulteert in besparingen en dus wordt gedragen door de Merksemnaar – is onaanvaardbaar.”, klinkt het vastberaden.

CD&V Merksem steunt dan ook volmondig het negatief advies en zal bijkomend tijdens de gemeenteraad aan de stedelijke verantwoordelijken vragen dat de Merksemse dotatie wordt gecompenseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven