Districtsraad

Persbericht: Arm, arm Merksem …

Merksem krijgt net als de acht andere districten een jaarlijkse dotatie van de stad Antwerpen om te voorzien in haar werking. Deze dotatieregeling was aan vernieuwing toe. Maar wat blijkt nu? Als enige district ontvangt Merksem minder in plaats van meer dan op basis van de decentralisatiebesluiten van de Antwerpse gemeenteraad van 29 mei 2017 was […]

Bespreking bestuursakkoord Merksem 2019-2024

Op de districtsraad van 31 januari 2019 werd het bestuursakkoord besproken. Als fractieleider van CD&V viel de eer mij toe om onze visie op dit akkoord te verwoorden. Hierbij is de woordelijke bespreking met de visie van mezelf en CD&V Merksem op dit akkoord. Meer info in ons partijprogramma voor de verkiezingen van oktober 2018 […]

Verkozen districtsraadslid dankzij minister Peeters (DT)

Het is nu ook officieel. De keuze van minister Peeters om niet te zetelen, geeft kans aan maarliefst drie jongeren om in te schuiven. Naast Sam Voeten in de stad en Annelies Thoelen in district Antwerpen, zal ik in januari inschuiven als districtsraadslid in Merksem. Heel trots en blij dat ik deze kans krijg. Bedankt Kris!  https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-verkiezingen/Kris-Peeters-gaat-niet-zetelen-in-Antwerpen

JONG CD&V Merksem deelt rapporten uit in Merksemse districtsraad

Naar aanleiding van de laatste zitting voor het zomerreces deelde Jong CD&V Merksem aan elk aanwezig districtsraadslid een persoonlijk rapport uit. Hierin staan hun resultaten van de voorbije legislatuur, van januari 2013 tot mei 2018. De aanwezigheid in de districtsraad varieert sterk per raadslid en per fractie, sommigen tonen duidelijk dat het engagement dat ze […]

Schuiven naar boven