Rijdt buslijn 650 ooit nog terug door de Nieuwdreef? Dat is de vraag die menig Merksemnaar zich terecht stelt. Een evaluatie van De Lijn naar de reële mobiliteitsbehoefte in de omgeving zou daar meer duidelijkheid over brengen. CD&V Merksem vernam echter uit goede bron dat er opnieuw uitstel komt en een bijkomende evaluatie werd gevraagd.

Zo blijven we natuurlijk bezig. Ondertussen zijn we april. Het begint er stilaan op te lijken dat we bus 650 niet (snel) terug mogen verwachten. Dat zou een fameuze streep door de rekening van de bewoners in de buurt zijn, die zo definitief een vlotte verbinding met het centrum van Merksem, het ziekenhuis en de stad verliezen.”, zegt Sonja De Meyer, lijsttrekker voor CD&V Merksem. “Het Merksems districtsbestuur gaat hier niet vrijuit. Zij moeten hun volle gewicht in de schaal leggen om de belangen van de Merksemnaren en in het bijzonder de senioren uit de desbetreffende buurt te verdedigen. Maar ze staan erbij en kijken ernaar.”, aldus De Meyer. CD&V Merksem stelt daarom zelf een tijdelijk alternatief voor voor buslijn 650 in de Nieuwdreef: de stap-op-stap-af-bus.
GVA 05/04/2018
Geschiedenis

De kroniek van buslijn 650 in Merksem is indrukwekkend, maar helaas tragisch. Iedere Merksemnaar herinnert zich nog de intrede van ‘de 65’, waardoor bezoekers van dienstencentrum De Brem, de begraafplaats en ziekenhuis Jan Palfijn in de kou bleven staan. Vorig jaar werd in het voorjaar de bediening van de haltes in de Nieuwdreef geschrapt, zonder enige inspraak. Bewoners waren terecht verontwaardigd en de Seniorenraad startte zelfs een uiterst succesvolle petitie (3.000 handtekeningen!) op. CD&V Merksem heeft deze mensen altijd gesteund.

In de districtsraad werd er na een interpellatie van raadslid De Meyer unaniem een motie goedgekeurd om te blijven strijden voor het behoud van een busbediening in De Nieuwdreef. En Jong CD&V voerde ludiek actie door één van de bushokjes om te toveren tot een Kerststal. “Merksem verdient kwaliteitsvol openbaar vervoer. Dat betekent dus ook dat het nabij is, zeker voor zij die iets minder jong maar daarom niet minder actief zijn. Heel wat senioren maar ook jongeren deden beroep op deze opstapplaatsen van lijn 650. Uit gesprekken bleek zelfs dat vele buurtbewoners hier zelfs speciaal kwamen wonen met het oog op deze verbinding.”, vertelt Sonja De Meyer.

Een evaluatie die er geen is…

De lijdensweg bereikte echter haar hoogtepunt in januari van dit jaar (17/01/2018), toen men startte met het weghalen van de bushokjes“Nochtans was de schrapping van buslijn 650 doorheen de Nieuwdreef niet definitief omdat er nog een evaluatie van de reële mobiliteitsbehoefte kwam. De situatie is nog hallucinanter omdat noch het districtsbestuur noch het stadsbestuur op de hoogte was van deze verwijdering. Dat is toch te gek voor woorden?”, vraagt De Meyer zich af. CD&V Merksem vernam dat er ondertussen een evaluatie plaats vond. Daarin werd het gebruik van de bussen van november tot en met februari gevolgd.

Conclusie: de link met Luchtbal is nog niet volledig ingeburgerd. Er komt nu bijkomend onderzoek tijdens de zomermaanden, met feedback in … september. “Opnieuw vertraging dus. En wie is de dupe? De Merksemnaar natuurlijk. De vraag is ook niet of de link naar Luchtbal is ingeburgerd. Daar kunnen we zelf ook wel op antwoorden. De vraag is hoe groot de behoefte is van mensen in de buurt van de Nieuwdreef om op cruciale plekken in Merksem te geraken. Door haar nieuwe route staan heel wat mensen in de kou. Dat willen we in kaart gebracht zien. Wie gaat praten met de mensen uit de buurt, weet dat het om een serieus aantal gaat.”, verklaart De Meyer.

Het is bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat het Merksems districtsbestuur alweer niet op de hoogte was. “Nochtans krijgen wij in de districtsraad en in de pers geregeld te horen hoe goed de connecties van het bestuur met De Lijn wel niet zijn. Blijkbaar geldt dat niet voor dit dossier. Misschien omdat de uitkomst negatief is?”, klinkt het bij de Merksemse christendemocraten. Ze vragen zich af waarom Merksem haar volle gewicht niet heeft gebruikt in dit dossier. “Men zit gewoon stil. Eerst bij de verwijdering van de hokjes en nu wordt men opnieuw met een kluitje het riet in gestuurd.”.

Stap-op-stap-af-buslijn

Om de bewoners die nu in de kou blijven staan toch een (hopelijk tijdelijke) oplossing aan te reiken, werkte CD&V Merksem een alternatief uit. In samenwerking met het Zorgbedrijf zou het district Merksem een ‘stap-op-stap-af-bus’ kunnen organiseren, bijvoorbeeld tussen de Nieuwdreef en de Zwaantjeslei. De frequentie van deze ritten moet bekeken worden in functie van de kostprijs. Opstappen kan tussen bepaalde uren op verschillende plaatsen en dit voor een schappelijke prijs.

Zorgbedrijf Antwerpen organiseert reeds in Berchem een eigen stap op stap af bus als alternatief voor het wegvallen van een buslijn van De Lijn.
Zorgbedrijf Antwerpen organiseert reeds in Berchem een eigen stap op stap af bus als alternatief voor het wegvallen van een buslijn van De Lijn.

“Met deze service kunnen we het mogelijk maken voor inwoners om alsnog naar de markt, het ziekenhuis, dienstencentrum De Brem en De Zeelbaan, etc. te gaan.”, aldus De Meyer. Ze benadrukt dat dit een alternatief is en dat de voorkeur blijft uitgaan naar een oplossing binnen de dienstregeling van De Lijn. “Maar dat er een oplossing moet komen, mag duidelijk zijn. Verder tijdsverlies is uit den boze”, besluit ze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven