Het nieuwe parkeerbeleid in de Antwerpse binnenstad leverde op 9 maanden tijd bijna een miljoen euro aan boetes op. De stad schreef 20.496 retributies uit. Een torenhoog bedrag. Volgens cd&v is dat het gevolg van de slechte uitrol van en communicatie over het nieuwe parkeerbeleid. “De cijfers tonen wat we altijd gezegd hebben. Het parkeren in onze stad blijft een probleem en moet aangepakt worden, maar de manier waarop dit stadsbestuur dat doet verdient geen schoonheidsprijs!

Sinds augustus vorig jaar mag je niet zomaar in de Antwerpse binnenstad bovengronds parkeren tenzij je een vergunning hebt. Die beperking leverde tot nu toe al 20.000 parkeerboetes en een totaalbedrag van 990.000 euro op. Cd&v vroeg afgelopen jaar meermaals uitstel voor de nieuwe regelgeving omdat er te veel gaten in het systeem zaten. Heel wat beroepsgroepen vroegen uitzonderingen aan, een terechte vraag.

Volgens Pieter De Cock werd het nieuwe parkeerbeleid slecht voorbereid en snel snel geïmplementeerd, waardoor achteraf nog veel bijsturingen nodig waren. “Door de onduidelijkheid van de regelgeving hebben veel mensen een boete in de bus, en dat is jammer. De regelgeving is gewoon niet duidelijk, en de communicatie erover blijft onvoldoende. Dat wordt ook bewezen door de cijfers. Het aandeel Antwerpes boetes zakt en buitenlandse boetes blijft gelijk. Dat betekent dat Antwerpenaren inmiddels weten hoe het zit,waarschijnlijk pas nadat ze een boete hebben gekregen. Maar buitenlandse bestuurders weten het totaal niet, omdat het niet gesignaleerd staat, omdat het niet gecommuniceerd wordt, en omdat het gewoon niet duidelijk is. Dat het aandeel buitenlands bestuurders zo hoog blijft, toont dat het systeem niet duidelijk is.”

Hoe dan wel?

Voor cd&v moet er duidelijkere signalisatie en communicatie komen. Een actieve parkeer-signalisatie-routing doorheen de stad is wenselijk. Een parkeersignalisatie dat rekening houdt met actuele bezetting parkings, bewonerszones, P+Rs, … . “De Antwerpse schepen Koen Kennis kloeg voorbije jaren meermaals over de Vlaamse overheid dat de signalisatie naar de P&R’s op de snelwegen niet voldoende was. Hij had daar ook een punt, maar het zou hem sieren als de signalisatie op de Antwerpse wegen dan ook voldoende voorzien zou worden.” aldus De Cock.

Daarnaast moet ook verder gekeken worden dan de huidige regelgeving. Volgens cd&v kan je dergelijke regels niet in de binnenstad invoeren, zonder de parkeerdruk op de wijken en districten errond af te wentelen. Sinds de nieuwe regels in de binnenstad, is de parkeerdruk in de districten rond het centrum gestegen blijkt uit de cijfers. Dat probleem mogen we niet uit het oog verliezen.

De uitbreiding van een goed parkeerbeleid dringt zich op om de aanliggende wijken te ontlasten. Maar elke wijk en elk district kent zijn eigen realiteit als het aankomt op openbaar domein. Een goed parkeerbeleid is geen eenheidswordt, maar beperkt zich evenmin enkel tot de binnenstad. Om tot een degelijk beleid te komen is het nodig de huidige regels grondig te evalueren en bij te sturen. “Voor ons kan het stadsbestuur beter terug naar de tekentafel gaan en een kwaliteitsvol beleid uitrollen, in plaats van hetgeen we nu zien.”

Lees meer op Gazet van Antwerpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven