Verkeersveiligheid

Ringland en cd&v

Heel wat Antwerpenaren kiezen Ringland! En ook cd&v vindt dit een waardevol verhaal. Lees hier meer over hoe ik sta tegenover de thema’s van het Toekomstverbond: de overkapping, de modal shift en participatie en co-creatie.

Verkeersveiligheid: overal veilig terug naar school

JONGCD&V Antwerpen vraagt meer aandacht voor verkeersveiligheid. Veel scholieren passeren gevaarlijke kruispunten op weg naar school. Om stappers, trappers en autobestuurders aan te moedigen om veiliger te rijden, deelde JONGCD&V Antwerpen in de dagen voor 1 september sensibiliseringsaffiches uit aan gevaarlijke kruispunten in de Antwerpse districten.

Bespreking bestuursakkoord Merksem 2019-2024

Op de districtsraad van 31 januari 2019 werd het bestuursakkoord besproken. Als fractieleider van CD&V viel de eer mij toe om onze visie op dit akkoord te verwoorden. Hierbij is de woordelijke bespreking met de visie van mezelf en CD&V Merksem op dit akkoord. Meer info in ons partijprogramma voor de verkiezingen van oktober 2018 […]

CD&V Merksem lanceert Merksemse fietsdeal

Op donderdag 7 september werd het fietsprogramma van CD&V Merksem voorgesteld door mezelf en Orry Van de Wauwer. Samen willen we in elk Antwerps district een fietsprogramma lanceren voor de verkiezingen. Voor mij was deze dus een thuismatch. Na enkele maanden werk vind je hieronder het resultaat van de CD&V Fietsdeal voor Merksem. Wil je […]

Uitbreiding zone 30 in Merksem – Graag meer dan gewoon bordjes

In het district Merksem worden enkele zone 30’s uitgebreid en een nieuwe zone 30 geïnstalleerd. Een goede maatregel, want deze snelheidsverlaging situeert zich in woonwijken. Daar moet veiligheid primeren. Auto’s die er niet moeten zijn, doorgaand verkeer, moeten geweerd worden. Zo worden de wijken veiliger en aangenamer om te wonen. Maar een zone 30 moet […]

JONGCD&V Merksem wil schoolstraat invoeren (GVA)

De Vlaamse campagne “Paraat voor de Schoolstraat” kreeg van JONGCD&V Merksem extra aandacht door een bezoek aan de basisschool de Luchtballon in de Borrewaterstraat. De Luchtballon verhuist volgend schooljaar naar de Sint-Barholomeusstraat om de hoek. Volgens de jongeren  wordt de Sint-Bartholomeusstraat, die een zone 30 is, geteisterd door hardrijders en sluipverkeer in de ochtend- en avondspits. […]

Schuiven naar boven