Begin deze week kwam de stad Antwerpen met het nieuws dat de wijkpolitie meer zal inzetten op het beboeten van asociaal fietsgedrag. Een maatregel die we met JONGCD&V Antwerpen alleen maar kunnen toejuichen, maar enkel wanneer ze wordt uitgebreid naar de controle op asociaal, gevaarlijk en foutief gedrag van elke weggebruiker. Veel van het asociale gedrag waar de politie op zal controleren is helaas een rechtstreeks gevolg van de asociale inrichting van het openbaar domein. . Asociale fietsinfrastructuur, daar kies je als fietser niet zelf voor. En dus staat heel de voorgestelde aanpak op losse schroeven

https://www.gva.be/cnt/dmf20171130_03216393/cd-v-aanpak-asociaal-gedrag-van-weggebruikers-staat-op-losse-schroeven
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171130_03216186

Asociale inriching van het openbaar domein

Steeds meer verplaatsingen binnen Antwerpen worden gemaakt met de fiets. Deze enorme stijging van fietsers in de laatste jaren heeft meer druk gelegd op de fietsinfrastructuur. Helaas heeft dit ook een stijging van het aantal ongevallen met fietsers met zich mee gebracht. Wat ze evenwel niet met zich mee bracht, is een evenredige stijging van de fietsinfrastructuur. Het aandeel dat de fietser inneemt van het openbaar domein staat niet in verhouding met haar aandeel in verplaatsingen. Zo neemt de auto bijna 80% in van de openbare ruimte terwijl het aandeel van de fietser en voetganger in Antwerpen ver de 20% overstijgt. Dit is bijvoorbeeld zeer sterk te merken als het gaat over fietsparkeerplaatsen.

Er worden op heel weinig plekken stallingen voor fietsers voorzien, en waar ze aanwezig zijn is het zelden toereikend. De recente aankondiging van de Antwerpse politiek en politie dat er bekeurd zal worden indien fietsen verkeerd gestald of op het voetpad gezet worden, is hierbij een fout signaal.” vertelt Thijs Van den Brande, voorzitter JONGCD&V Antwerpen. “Zolang er geen afdoende veilige en voldoende stallingen voorzien worden, zal er wildgroei aan fietsen zijn. Momenteel is er eerder een non-beleid qua fietsparkeren.“

In het verleden pleitte jongcd&v Antwerpen al meermaals voor het opvoeren van het aantal fietstrommels in woonwijken en vandaag voeren we actie met een pop-up fietsenstalling in winkelgebied.

Koning fiets, geen keizer fiets

Het gebrek aan infrastructuur mag geen wetteloosheid creëren vanuit het argument dat er toch geen voorzieningen zijn voor de fietser. We zetten actief in op het verbeteren van een compleet desastreuze situatie, maar kunnen geen asociaal gedrag aanvaarden.” besluit Pieter De Cock, fiets-expert bij jongCD&V Antwerpen. Wanneer fietsen zo gestald zijn dat ze geen rekening houden met een minimale doorgang voor voetgangers, dient de politie uiteraard wel in te grijpen. Maar deze acties moeten gestaafd zijn en bijgehouden worden. Zo kan het beleid verder gaan dan nu het geval is. Op die manier kan er concreet achtergestelde fietsinfrastructuur vernieuwd worden tot een aanvaardbaar niveau.

GVA 30/11/2017

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven